HYVÄ TYÖNANTAJA 2019

Vuosi vaihtui ja taas on aika päivittää palkkoihin prosentit. Vuoden 2019 luvut ovat seuraavanlaiset:Sosiaaliturvamaksu  0,77  %
 
                            Sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle, eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista!
                           
Palkasta vähennettävät:
                            Työeläkevakuutus
  Huom.               
17- 52 -vuotiaat                                                     6,75%
                            53 -  62 -vuotiaat                                                    8,25%
                            63 -  67 -vuotiaat                                                    6,75%                            Työttömyysvakuutus
                           
17 – 64-vuotiaat                                                     1,50%
                            tyel-vakuutetunosaomistajan                                  0,78%
 
Uudet verokortit tulevat voimaan 1.2.2019!
 
Pääsääntöisesti haemme verokortit suorasiirtona, mutta kaikki muutosverokortit pitää toimittaa meille viimeistään viikkoa ennen palkanmaksua.
Huomioittehan, että vuoden 2019 verokortissa on ainoastaan yksi tuloraja koko vuoden tuloille.
Sama verokortti käy kaikille palkkatuloille ja kaikki suorituksen maksajat käyttävät samaa verokorttiin merkittyä ennakonpidätysprosenttia, joten työntekijän kannattaa itse seurata tulorajoja.
Jos uutta verokorttia ei ole toimitettu ajoissa, ennakonpidätys toimitetaan60 % mukaisesti. Huom! Ennakonpidätyksen perustetta ei voi muuttaa  kesken vuoden muuten kuin uudella verokortilla.


Palkkamateriaali tulee olla  meillä käytössä vähintään 5 työpäivää ennen palkanmaksupäivää.
 
Verovapaat matkakustannukset

Kotimaan kokopäiväraha,                                        yli 10 h               42,-
Puolipäiväraha                                                         yli 6 h                19,-
Ateriakorvaus                                                          10,50
Kilometrikorvaus                                                      0,43eur / km
+ 3 senttiä / km esim. suurten tai painavien esineiden kuljettamisesta
+ 7 senttiä / km perävaunun kuljettamisesta
Käyttöetuauto                                                          0,10 eur / km